Efter mere end 20 års ansættelse som revisorassistent, bogholder og regnskabschef, valgte jeg at blive selvstændig, da lejligheden bød sig.

Det betyder, at jeg i dag kan tilbyde kunderne en optimal løsning i forbindelse med regnskabsmæssige opgaver for både små og store firmaer. Det kan enten være ude hos kunden eller på mit eget system.

Udsnit af kunder og referencer