Profil


Efter mere end 20 års ansættelse som revisorassistent, bogholder og regnskabschef, valgte jeg at blive selvstændig da lejligheden bød sig.

Det betyder at jeg i dag kan tilbyde, mener jeg, kunderne en optimal løsning i forbindelse med regnskabsmæssige opgaver for både små og store firmaer.
Det kan enten være ude hos kunden eller på mit eget system. Jeg anvender Winfinans som bogføringssystem med integreret projekt- og afdelingsregnskab.

I dag har jeg en stor spredning på min kundekreds hvilket gør arbejdet interessant, og min viden indenfor regnskaber stor.